"King Kong Gone" (1995) by Jim Heimann

 
DESCRIPTION:  8-foot wrought iron sculptural landmark sign

THE PUBLIC ART:
   
 
© Public Art in Public Places Project

© Public Art in Public Places Project        

                       

LOCATION:  8620 Hayden Place, Culver City